Huổi Mí là một trong những xã nghèo, nằm cách trung tâm huyện Mường Chà hơn 100 km. Đây là nơi sinh sống của đồng bào Mông, Khơ Mú, Thái. Kinh tế của người dân chủ yếu là trồng ngô, lúa nên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là mùa đông ở đây rất khắc nghiệt, có những ngày nhiệt độ ...